Rreth Agjensise IMP

“Agjensia Punësimit IMP” prej kohësh operon me aktivitetin e saj për plotësimin e stafit të kompanive të ndryshme, duke i ofruar atyre një staf të kualifikuar dhe profesionistësh.

Pas një studimi rigoroz të tregut prej vitesh, sot ne jemi të gatshëm t'ju sjellim atë që kompania juaj kërkon.

Synimi ynë është krijimi i një marrëdhënie afatgjatë dhe të kënaqshme me klientët tanë, duke gjetur kandidatët e duhur dhe potencial.

Klientët tanë i përkasin profileve të ndryshme, të cilat variojnë nga bizneset e shërbimeve, kompanitë prodhuese, etj.

Suksesi ynë është bashkëpunimi i një ekipi me një përvojë disa vjecare në fushën e burimeve njerëzore, i cili ndjek kandidatin në cdo hap drejt punësimit, sipas pritshmërive të klientëve tanë.

Si funksionojmë?


Agjensia e Punësimit IMP ka një databazë të larmishme me kandidatë potencial të cilët i delegon ato në kompani të ndryshme sipas kushteve dhe pritshmërive që ato kanë.

Kandidatët e interesuar për punë, paraqiten pranë zyrave të "Agjensisë së Punesimit IMP" ku zhvillojnë një intervistë dhe më pas në varësi të kushteve dhe pritshmërive që ato kanë si (tipologjia e biznesit, eksperiencat, pagat etj) delegohen në ato kompani ku kushtet e tyre përputhen me kushtet e kompanisë.

Konfidencialiteti


Agjensia e Punësimit IMP ruan konfidencialitetin e të dhënave dhe eksperiencave për cdo kandidat që paraqitet pranë zyrave të saj.

Whats app icon